Създадоха интерактивна пешеходна пътека за по-безопасно пресичане

  Колектив от архитекти, дизайнери, тактически урбанисти и креативни технолози, известен като Umbrellium, е разработил модерен вариант на познатата пешеходна

Read more