Общините купуват електромобили с 1,3 млн. лева от държавата

 

Държавата ще отпусне 1,3 млн. лева на общини и институции за закупуване на електромобили чрез финансирания от държавния бюджет Националният доверителен екофонд (НДЕФ). Това съобщиха от екоминистерството.

Всяка администрация може да кандидатства за максимум 3 превозни средства, а безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид, независимо от цената, на която превозното средство се закупува. Допуска се кандидатстване за електромобили и plug-in хибриди, а размерът на финансирането е фиксирана сума съответно от 20 хил. лева за електромобили и от 10 хил. лева за електрически хибриди. Срокът за кандидатстване по схемата е до 2 октомври 2017.

Поканата е насочена отново към общински и държавни институции, но значително е разширен списъкът от допустими за финансиране видове електромобили. Акцент този път са превозните средства, които общините могат да ползват за комунални, социални, контролни и транспортни дейности – почистване, поддържане на паркове, социален патронаж, инспекции, както и за осигуряване на вътрешноселищен обществен транспорт в малки населени места, посочват от МОСВ.

Досега от администрациите са закупени електромобили на стойност 630 хил. лв. – сред тях са МОСВ, МТСП, МИ и общини. „Регистрираните в България електромобили към момента са около 800 като през 2016 има ръст от 50%“, съобщиха от МОСВ. Общо 32 точки за зареждане на коли на ток има в цялата страна – в София, Пловдив, Варна, Бургас, Сандански и Благоевград.

НОВИНИ