Българските шофьори си вярват, че карат безопасно, ама…

Българският шофьор е категоричен в мнението си, че шофира безопасно – стойността на SDIndex за 2018 г. на национално ниво е 89.6 и е близка до максимума на скалата – това е основният извод от изследването, участие в което взеха 1000 активни водачи на възраст между 18 и 75 г., управляващи леки и/или лекотоварни автомобили.

Водачите с индекс за безопасно шофиране под 74 (214 хил. души, 9% от всички активни водачи) 
са с високорисково поведение и следователно с най-голям риск да попаднат в тежко пътно-транспортно произшествие. Това се дължи на факта, че те допускат и трите основни грешки, характерни за българските шофьори – агресивно шофиране, ниска концентрация и пренебрегване на ограниченията за скорост. Агресивното шофиране обаче е характеристиката, която се отнася за тях в най-голяма степен.

Промяната в нагласите и поведението на пътя е от изключително значение, тъй като анализът на данните показва, че съществува пряка връзка между стойността на SDIndex и броя на пострадалите (леко и тежко ранени и загинали) в статистиката на “Пътна полиция”.

Окончателният доклад от първото национално изследване “Индекс за безопасно шофиране” – SDIndex (Safe Drive Index) ще бъде официално представен пред институции, експерти по пътна безопасност, представители на медиите и други заинтересовани страни. На специално събитие на 30-и октомври 2018 г. организаторите, заедно с представители на официалните партньори на проекта: Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на образованието и науката и Дружеството на психолозите в България ще коментират основните резултати и изводи от изследването и ще ги дискутират със заинтересованите страни.

Пълният текст на доклада „SDIndex – Индекс за безопасно шофиране, 2018: специфики на поведението на българските водачи“ може да бъде свален безплатно от страницата на проекта https://www.sdindex.bg. Организатори на проекта са SDI Застрахователен брокер, изследователска и консултантска агенция “Експлика” и агенция APRA Porter Novelli BCG.

За разширяване на обхвата на проекта е разработен и SDIndex Quiz – съкратена онлайн версия на основния въпросник от изследването (12 от 50-те въпроса в пълната версия). Тя дава възможност на всеки водач да провери доколко безопасно е поведението му на пътя. За периода от стартирането му на 02.07.2018 г., до 30.09.2018 г., онлайн анкетата е попълнена от 22 968 души, което прави SDIndex QUIZ най-мащабното проучване за оценка на поведението на пътя, провеждано някога у нас. От всички попълнили анкетата 11 137 участници са отговорили на всички въпроси, вкл. са посочили и социално-демографска информация. Проучването е напълно анонимно и е осъществено при стриктно спазване на изискванията на Регламента за защитата на личните данни.

Според очакванията, формирани на основата на структурата на отговорилите по възраст, стаж и годишен пробег, SDIndex Quiz е по-нисък от националния SDIndex, като достига до 78.7 (национален индекс – 89.6). Тези, както и други детайлни данни за проучването ще бъдат представени по време на събитието.

Споделете или харесайте в социалните мрежи:

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Leave a Comment